Gedragsmedicatie

Voor veel typen gedragsproblemen kan het zinvol zijn (afhankelijk van de ernst van het probleem) om de training te ondersteunen met behulp van gedragsmedicatie. Niet alle gedragstherapeuten en dierenartsen zijn hiervan volledig op de hoogte. Welk type medicatie kan je voor welk type gedrag gebruiken?

stolp_gedragsadvies_medicatie

Gedragsmedicatie kan worden toegespitst op twee verschillende niveaus: als antidepressivum (clomipramine, amitriptyline, fluoxetine, paroxetine) of als anti-anxiety-middel (zoals alprazolam, clorazepate, buspirone).

  • Antidepressiva kunnen langduriger gebruikt worden
  • Benzodiazepines (anti-anxiety) werken kortdurend en moeten 2-3 uur voor het verwachte angstmoment worden toegediend.
  • Als aanvulling kunnen feromonen als adaptil gebruikt worden, of voedingssupplementen zoals Zylkène of Telizèn.

Gedragsmedicatie werkt altijd ondersteunend op gedragstherapie. Als gedragsmedicatie niet wordt ondersteund door gedragstherapie, treedt gewenning op en zal je na drie maanden geen effect meer waarnemen.

Hoewel gedragstherapeuten ook kennis hebben over medicatie, wordt gedragsmedicatie altijd voorgeschreven door uw eigen dierenarts.

Bij het toedienen van medicatie geldt dat hoe sterker de remmende werking op de angst, hoe sterker de remmende werking op het leerproces. Benzodiazepines werken heftig en kortdurend en mogen maximaal 1-2 weken achtereenvolgens gegeven worden. Hierbij leert de hond weinig. SSRI’s en antidepressiva werken minder heftig, maar mogen langduriger gebruikt worden en onderdrukken het leerproces minder. De eerste keuze medicatie voor gedragsangst is dan ook clomicalm of een SSRI zoals reconcile (de hondenvariant van prozac).

Let op: doordat de medicatie zorgt voor verminderde remmingen op het gedrag, zal de angst afnemen. Echter, deze verminderde remming kán ook zorgen voor een toename van agressief gedrag.

Type Merknaam Werkzame stof dosis Dosering Opmerkingen
benzodiazepine xanax alprazolam 0.02-0.1 mg/kg 2-4x dd Werkt het best tegen geluidsangst, heftig middel.
benzodiazepine   lorazepam 0.1-0.2 mg/kg Zo nodig Veiliger voor lever
Tricyclisch antidepressivum clomicalm Clomipramine 2-4 mg/kg 2x dd Werkt na 3-6 weken, mag je maanden gebruiken
SSRI reconcile fluoxetine 1.0-2.0 mg/kg 1x dd werkt iets beter dan clomipramine, maar meer bijwerkingen (misselijk, braakneigingen, minder eten, droge slijmvliezen, agressie, nervositeit, slaapproblemen)
SSRI fevarin Fluvoxamine 2-5 mg/kg 1x dd Depression/panic. Vergelijkbaar met Reconcile. Effect is minder, maar toename van het gedrag is ook minder.

 

Bewaren

Bewaren

Marij Stolp 50

Marij Stolp

kynologisch gedragstherapeut

Telefoon: 06-50465821

Stolp gedragsadvies

Kolonel Michaëlstraat 17
1411VL Naarden

Webdesign by Miracle Solutions